Experimentální centrum (K210)Krátká charakteristika

Experimentální centrum je společným pracovištěm oborů zaměřených na výuku stavebních konstrukcí a materiálů. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti.

Organizačně se dělí na tři náplní provázaná pracoviště. Materiálové laboratoře zajišťují práce technologické povahy, především výrobu zkušebních prvků, částí konstrukcí nebo celých konstrukcí. Ve zkušebních laboratořích jsou soustředěna technická zařízení a stroje, určené k provádění mechanických, statických i dynamických zkoušek stavebních konstrukcí a materiálů. Měřicí a vyhodnocovací středisko soustřeďuje experimentální výsledky podle standardních programů i vlastního software.