prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Role na FSv

  • vedoucí / experimentální centrum / Fakulta stavební (K210)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1038
Odkazy: