Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební (K220)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1105
Odkazy: