doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra vodního hospodářství obcí / Fakulta stavební (K144)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1076
Odkazy: