doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební (K144)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • D-1076

Odkazy: