Ing. Bronislava Rohanová

Role na FSv

  • sekretářka / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební (K144)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-707

Odkazy: