Kateřina Líbenková

Role na FSv

  • sekretářka / katedra geotechniky / Fakulta stavební (K135)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-517

Odkazy: