doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební (K124)
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • předseda AS / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen legislativní komise AS / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-424
Odkazy: