Předměty vypisované v akademickém roce 2023/24

Studijní program N3607 Stavební inženýrství --- akademický rok 2023/24
Studijní obor: 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby (K)
Zaměření: 2-KDS Konstrukce a dopravní stavby
3 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
3
xxxDPM
0
24
30
Z
Diplomová práce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxDPM -- výběr dle katedry: 101, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 220

celkem hodin: 24
celkem kreditů: 30