Předměty vypisované v akademickém roce 2022/23

Studijní program N3607 Stavební inženýrství --- akademický rok 2022/23
Studijní obor: 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby (K)
Zaměření: 2-KDS Konstrukce a dopravní stavby
1 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
1
101MA04
2
2
5
Z,ZK
Matematika 4
K
1
14
předměty zaměření
K
1
132NAK
2
2
5
Z,ZK
Numerická analýza konstrukcí
K
1
135GET
2
2
5
Z,ZK
Geotechnika
K
1
@
2
volitelný předmět
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ -- zapisuje se volitelný předmět z nasledujici skupiny povinně volitelných předmětů


obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr:

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
1
102YFPL
1
1
2
Z
Fyzika pevných látek ve stavebnictví
K
1
132YDDS
1
1
2
Z
Dynamika dopravních staveb
K
1
132YMMO
1
1
2
Z
Moderní metody optimalizace
K
1
132YSEI
1
1
2
Z
Seizmické inženýrství
K
1
132YSSK
1
1
2
Z
Spolehlivost stavebních konstrukcí
K
1
133YBEX
1
1
2
Z
Beton v extrémních podmínkách
K
1
133YBM2
1
1
2
Z
Betonové mosty 2
K
1
133YPRK
1
1
2
Z
Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí
K
1
134YDKM
1
1
2
Z
Dřevěné konstrukce a mosty
K
1
134YROK
1
1
2
Z
Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.
K
1
134YSMK
1
1
2
Z
Stabilita a modelování ocelových konstrukcí
K
1
135YGSM
1
1
2
Z
Geotechnický software pro numerické modely
K
1
135YZAL
1
1
2
Z
Základy lomařství
K
1
136YEES
1
1
2
Z
Ekologie a estetika silničních komunikací
K
1
136YLET
1
1
2
Z
Letiště
K
1
137YDKP
1
1
2
Z
Diagnostika staveb kolejové dopravy
K
1
220YLPG
0
2
2
Z
Laboratoř geotechnikycelkem hodin: 12
celkem kreditů: 31

2 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
2
132EADK
1
2
3
KZ
Experimentální analýza a diagnostika K
K
2
18
předměty zaměření
K
2
@
4
volitelný předmět
K
2
xxxDISE
0
4
4
Z
Diplomový seminář
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ -- zapisuje se volitelný předmět z nasledujici skupiny povinně volitelných předmětů
xxxDISE -- výběr dle katedry: 101, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 220


obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr:

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
2
101YMCD
1
1
2
Z
Metoda časové diskretizace
K
2
101YMST
1
1
2
Z
Matematická statistika pro techniky
K
2
101YNUM
1
1
2
Z
Numerické metody
K
2
126YBIM
0
2
2
Z
BIM - Základy informačního modelování
K
2
132KMAT
2
2
5
Z,ZK
Kompozitní materiály
K
2
132YDSK
1
1
2
Z
Diagnostika stavebních konstrukcí
K
2
132YMCK
1
1
2
Z
Mikromechanika cementových kompozitů
K
2
132YNAK
1
1
2
Z
Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
K
2
132YNA2
2
1
4
Z,ZK
Numerická analýza konstrukcí 2
K
2
132YUPM
2
1
4
Z,ZK
Univerzální principy mechaniky
K
2
133YATK
2
1
4
Z,ZK
Aplikace teorie konstrukcí
K
2
133YPNB
1
1
2
Z
Požární návrh betonových a zděných konstrukcí
K
2
133YRZM
1
1
2
Z
Rekonstrukce a zesilování mostů
K
2
133YVHB
1
1
2
Z
Vysokohodnotné betony
K
2
134YHNK
1
1
2
Z
Hliníkové a nerezové konstrukce
K
2
134YNDK
1
1
2
Z
Nosné dřevěné konstrukce střech
K
2
134YPOD
1
1
2
Z
Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí
K
2
134YSDO
2
1
4
Z,ZK
Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí
K
2
134YSKO
2
1
4
Z,ZK
Speciální ocelové konstrukce
K
2
135YGEM
1
1
2
Z
Geotechnický monitoring
K
2
135YGZP
1
1
2
Z
Geotechnika a životní prostředí
K
2
135YMPK
1
1
2
Z
Mechanika podzemních konstrukcí
K
2
135YZKS
1
1
2
Z
Zemní konstrukce
K
2
136YMVZ
1
1
2
Z
Mechanika vozovek
K
2
136YPPK
0
2
2
KZ
Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
K
2
137YAZS
0
2
2
KZ
Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku
K
2
137YEAD
1
1
2
Z
Ekologické aspekty dopravycelkem hodin: 7
celkem kreditů: 29

3 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
3
xxxDPM
0
24
30
Z
Diplomová práce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxDPM -- výběr dle katedry: 101, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 220

celkem hodin: 24
celkem kreditů: 30obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 1. semestr

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
1
135DYGK
2
1
4
Z,ZK
Dynamika geotechnických konstrukcí
K
1
136S03D
2
2
5
Z,ZK
Silniční stavby 3D
K
1
137Z02D
2
2
5
Z,ZK
Železniční stavby 2D


obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 2. semestr

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
K
2
133B03D
2
2
5
Z,ZK
Betonové konstrukce 3D
K
2
134O02D
2
2
5
Z,ZK
Ocelové konstrukce 2D
K
2
136S04D
2
1
4
Z,ZK
Silniční stavby 4D
K
2
137Z03D
2
1
4
Z,ZK
Železniční stavby 3D