Předměty vypisované v akademickém roce 2022/23

Studijní program N3607 Stavební inženýrství --- akademický rok 2022/23
Studijní obor: 3607T033 Projektový management a inženýring (P)
1 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
P
1
126BIMB
1
3
4
Z,ZK
BIM-informační modelování
P
1
126FIMA
3
2
5
Z,ZK
Finanční management
P
1
126MJKP
3
0
4
ZK
Management jakosti a rizika
P
1
126OCNE
2
2
5
Z,ZK
Oceňování nemovitostí
P
1
126PLCO
1
3
5
Z,ZK
Plánování a controlling
P
1
126PM01
3
3
7
Z,ZK
Projektový management 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

celkem hodin: 26
celkem kreditů: 30

2 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
P
2
101MMR
2
1
3
Z,ZK
Matematické metody v řízení
P
2
126FAMG
1
3
4
Z,ZK
Facility management
P
2
126KIST
2
2
5
Z,ZK
Kalkulace inženýrských staveb
P
2
126INZG
2
2
5
Z,ZK
Inženýring
P
2
126PM2
3
1
5
Z,ZK
126PM01
Projektový management 2
P
2
126DISP
0
3
4
Z
Diplomový seminář
P
2
@
4
volitelný předmět
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@ -- zapisuje se volitelný předmět z nasledujici skupiny povinně volitelných předmětů


obor Projektový management a inženýring, povinně volitelné předměty:

obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
P
2
126YBM
2
2
4
Z,ZK
Bezpečnostní management
P
2
126YCEM
2
2
4
Z,ZK
Construction Economics and Management
P
2
126YCON
4
0
4
Z,ZK
Construction Contracting
P
2
126YEMB
2
2
4
Z,ZK
Energetický management budovcelkem hodin: 22
celkem kreditů: 30

3 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
obor
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
P
3
126DPM
0
24
30
Z
Diplomová práce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

celkem hodin: 24
celkem kreditů: 30