Aplikovaná matematika

Kód předmětu: 101APM
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Obsah 
1. Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic.
2. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu - základní pojmy.
3. Řešitelnost okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu.
4. Řešení okrajových úloh obyčejných diferenciálních rovnic 2.řádu metodou sítí.
5. Řešení okrajových úloh obyčejných diferenciálních rovnic 2.řádu - pokračování.
6. Parciální diferenciální rovnice 2.řádu eliptického typu, základní pojmy, typy okrajových podmínek.
7. Parciální diferenciální rovnice 2.řádu parabolického typu, základní pojmy.
8. Numerické řešení matematického modelu ustáleného sdílení tepla metodou sítí.
9. Řešení matematického modelu tepelné transmise metodou sítí.
10. Numerické řešení matematického modelu neustáleného sdílení tepla metodou sítí.
11. Slabá formulace okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice 2.řádu.
12. Řešení okrajových úloh obyčejných diferenciálních rovnic 2.řádu metodou konečných prvků.
13. Řešení okrajových úloh obyč. diferenciálních rovnic 2.řádu metodou konečných prvků - pokračování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.
[2]  Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.
Doporučená literatura:
[3]  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.¨
[4]  Zindulka, O.: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007, ISBN: 978-80-01-03678-5.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr (NB20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )