Bakalářská práce

Kód předmětu: 101BAPK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1731803

Anotace(semestr B231)
Je nutný kontakt s vyučujícím/garantem.
Obsah 
Je nutný kontakt s vyučujícím/garantem.
Literatura 
[1]  Je nutný kontakt s vyučujícím/garantem.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (132YKPJ, 133YKPJ, 134YKPJ) v předchozích semestrech
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (135YDPJ, 136YDPJ, 137YDPJ, 220YDPJ) v předchozích semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK201908_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK202008_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )