Constructive Geometry

Kód předmětu: 101CG01
Garant předmětu: Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/COGE/

Anotace(semestr )
Description of space and main methods of the projection - multiview projection as a basis for orientation in 3D CAD systems, axonometry, linear perspective. Surfaces in building practice - graphic law, geometric characteristic and image in appropriate projection, realization and application. Namely: Cylinders and Cones, Hyperboloid of Revolution, Helical Surfaces, Quadrics. Visualization of objects in 3D program SketchUp. Curves in building practice - types of mathematical description.
Obsah 
1. Graphic communication in construction practice, part of geometry in building process
2. Conic sections, important solids and surfaces - definition, application, modelling in SW SketchUp
3. Multiview projection - attributes, procedures, applications
4. Helix - attributes, construction, tangent line, applications
5. Helical surfaces - classification, application, construction, modelling in SW SketchUp
6. Axonometric projection - attributes, procedures, applications
7. Shades and shadows in axonometric projection
8. Quadrics - classification, applications, sketching
9. Quadrics - modelling in SW SketchUp
10. Perspective - attributes, procedures, applications
11. Perspective - solids and arcs, nets
12. Frenet Trihedron - calculation, application
13. Curvature and osculating circle - calculation, application
Literatura 
[1]  Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007, ISBN 978-1-934493-04-5
[2]  Linkeová I.: Constructive Geometry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4
[3]  Vedlichová D.: Constructive Geometry, Nakladateľstvo STU v Bratislavě, 2012, ISBN 978-80-227-3645-9
[4]  Černý, J.: Geometry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996, ISBN 80-01-01535-1
[5]  Grover, Ch.: Google SketchUp - The Missing Manual, O''Reilly Media, 2009, ISBN 978-0-596-52146-2
[6]  Study materials on web https://mat.fsv.cvut.cz/eng/bachelor/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2023/24 )