Konstruktivní geometrie A

Kód předmětu: 101KGA1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGA1

Anotace(semestr B231)
Promítání a promítací metody. Axonometrie. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, zobrazení těles, kužel, válec, jehlan, hranol, koule. Jednoduché úlohy v axonometrii. Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii. Perspektiva. Fotogrammetrie. Křivky, parametrický popis. Šroubové plochy. Kvadriky. Hyperbolický paraboloid. Konoidy a cylindroidy. Další plochy ve stavitelství.
Obsah 
Geometrie a grafická komunikace v architektuře, soustavy souřadnic a vlastnosti promítání
Axonometrie I - základní principy, zobrazení jednoduchých objektů
Axonometrie II - polohové úlohy, použití axonometrie v grafických programech
Konoidy a cylindroidy - zobrazení, matematický popis a příklady užití v architektuře
Hyperbolický paraboloid - zobrazení, matematický popis a příklady užití v architektuře
Kvadriky, jejich klasifikace, skicování a zobrazení v grafických programech
Jednodílný rotační hyperboloid a jeho využití v architektuře
Lineární perspektiva - základní pojmy, zobrazení mnohostěnů a křivek
Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek (prvky vnitřní orientace, rekonstrukce)
Prostorové křivky, jejich zobrazení a popis - šroubovice
Šroubové plochy a jejich aplikace
Metody zvyšování názornosti zobrazení - rovnoběžné a středové osvětlení
Další přímkové plochy a jejich využití ve stavitelství
Literatura 
[1]  Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2021, ISBN 978-80-01-06049-0
[2]  Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04920-4
[3]  Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978, ISBN 04-011-78
[4]  Linkeová, I.: Constructive Geometry, textbook of FME CTU, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4
[5]  Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007
[6]  Rhinoceros® Učebnice 1.stupeň, Dimensio s.r.o., 2009
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 2. semestr (BA20150200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )