Konstruktivní geometrie R

Kód předmětu: 101KGR
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGR

Anotace(semestr B231)
Promítání a promítací metody. Axonometrie. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, zobrazení těles, kužel, válec, jehlan, hranol, koule. Jednoduché úlohy v axonometrii. Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii. Perspektiva. Křivky, parametrický popis. Průvodní trojhran křivky, křivosti. Šroubové plochy. Kvadriky. Plochy ve stavitelství.
Obsah 
Geometrie a grafická komunikace ve stavební praxi, soustavy souřadnic a vlastnosti promítání
Axonometrie I - základní principy, zobrazení jednoduchých objektů
Axonometrie II - polohové úlohy, použití axonometrie v grafických programech
Metody zvyšování názornosti zobrazení - rovnoběžné a středové osvětlení
Lineární perspektiva I - základní pojmy a zobrazení mnohostěnů
Lineární perspektiva II - zobrazení křivek, perspektiva v grafických programech
Prostorové křivky, jejich zobrazení a popis - šroubovice
Šroubové a rotační plochy a jejich aplikace
Kvadriky, jejich klasifikace a zobrazení v axonometrii
Rotační zborcený hyperboloid a jeho využití v technických aplikacích
Hyperbolický paraboloid, jeho zobrazení, matematický popis a užití ve stavitelství
Metrické vlastnosti křivek - křivost a oskulační kružnice, průvodní trojhran
Plochy ve stavitelství
Literatura 
[1]  Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2021, ISBN 978-80-01-06049-0
[2]  Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04920-4
[3]  Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978, ISBN 04-011-78
[4]  Linkeová, I.: Constructive Geometry, textbook of FME CTU, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4
[5]  Medek, V.- Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL - Alfa, 1976, ISBN 63-552-76
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )