Konstruktivní geometrie

Kód předmětu: 101KOGG
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/KOGG/

Anotace(semestr )
V první části se předmět věnuje základům a principům 3D zobrazování. Tyto znalosti aplikuje a procvičuje při zobrazování těles, geodetických křivek a kartografické sítě na referenční ploše, při používání kartografických projekcí a při určování prvků vnitřní orientace a dostavbě v konstruktivní fotogrammetrii. Je prezentován a procvičován 3D program SketchUp, který se využívá pro vizualizaci a řešení geometrických úloh. V druhé části předmět představuje základy sférické trigonometrie a její užití v matematické geografii a astronomii.
Obsah 
Obsah předmětu je popsán v Osnově přednášek.
Literatura 
[1]  Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, 2021, ISBN 978-80-01-06049-0
[2]  Linkeová I.:Constructive Geometry, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4
[3]  Pyšek J.: Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech, 2000, ISBN 80-7082-680-0
[4]  Pottmann H.: Architectural Geometry, 2007, ISBN 978-1-934493-04-5
[5]  Švercl J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi, 2003, ISBN 80-7183-297-9
[6]  SketchUp - výukové materiály pro začátečníky, http://cadtutorial.cz/sketchup/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )