Matematika 3A

Kód předmětu: 101M3A
Garant předmětu: doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/M3A/

Anotace(semestr B241)
1. Lineární diferenciální rovnice 2. rádu s konstantními koeficienty, počáteční úloha. Homogenní rovnice: fundamentální systém, obecné řešení, příklady. 2. Nehomogenní rovnice: metoda speciální pravé strany pro rovnici s konstantními koeficienty, příklady. 3. Úloha u´ +, lambda´ u = f; u(0) = u(l) = 0: Vlastní čísla a odpovídající vlastní funkce úlohy. Ortogonalita vlastních funkcí příslušných různým vlastním číslům. 4. Řešitelnost úlohy v závislosti na parametru ,lambda´, příklady. Další typy okrajových podmínek, řešitelnost těchto úloh. 5. Dvojný integrál: Fubiniova veta, příklady. 6. Věta o substituci, substituce do polárních souřadnic, příklady. 7. Aplikace dvojného integrálu, příklady. 8. Trojný integrál: Fubiniova věta, příklady. 9. Věta o substituci, speciální substituce v trojném integrálu, příklady. 10. Aplikace trojného integrálu, příklady. 11. Křivkový integrál prvního druhu, příklady. 12. Aplikace křivkového integrálu prvního druhu, příklady. 13. Příklady.
Obsah 
1. Lineární diferenciální rovnice 2. rádu s konstantními koeficienty, počáteční úloha. Homogenní rovnice: fundamentální systém, obecné řešení, příklady.
2. Nehomogenní rovnice: metoda speciální pravé strany pro rovnici s konstantními koeficienty, příklady.
3. Úloha u´ +, lambda´ u = f; u(0) = u(l) = 0: Vlastní čísla a odpovídající vlastní funkce úlohy. Ortogonalita vlastních funkcí příslušných různým vlastním číslům.
4. Řešitelnost úlohy v závislosti na parametru ,lambda´, příklady. Další typy okrajových podmínek, řešitelnost těchto úloh.
5. Dvojný integrál: Fubiniova veta, příklady.
6. Věta o substituci, substituce do polárních souřadnic, příklady.
7. Aplikace dvojného integrálu, příklady.
8. Trojný integrál: Fubiniova věta, příklady.
9. Věta o substituci, speciální substituce v trojném integrálu, příklady.
10. Aplikace trojného integrálu, příklady.
11. Křivkový integrál prvního druhu, příklady.
12. Aplikace křivkového integrálu prvního druhu, příklady.
13. Příklady.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zindulka, O.: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]  Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 3, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004 (elektronická sbírka příkladů).
[3]  Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2: Sbírka příkladů, Nakladatelství ČVUT, 2006 (část diferenciální rovnice druhého řádu)
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 101M2A v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 101M2A
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )