Matematika 3G

Kód předmětu: 101MA3G
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA3G/

Anotace(semestr B231)
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA3G/
Obsah 
1) Míra množiny v RxR. Dvojný integrál a jeho vlastnosti.
2) Výpočet dvojného integrálu. Substituce.
3) Aplikace dvojného integrálu.
4) Trojný integrál.
5) Substituce v trojném integrálu.
6) Aplikace trojného integrálu.
7) O křivce. Křivkový integrál.
8) Aplikace křivkového integrálu.
9) Vektorové pole a práce síly, potenciál.
10) Greenova věta. Posloupnosti a řady funkcí.
11) Operace s řadami, konvergence řad.
12) Stejnoměrná konvergence a její užití.
13) Shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  B. Budinský- J. Charvát: Matematika II, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996,ISBN 80-01-01092-9
[2]  J. Charvát- V. Kelar- Z. Šibrava: Matematice 2. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT Praha, 2012, ISBN 978-80-01-04989-1.
[3]  J. Černý- M. Kočandrlová: Konstruktivní geometrie, Vydavatelství ČVUT Praha, 1998.
Doporučená literatura:
[4]  Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.
[5]  K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky I, Prometheus, Praha, 2007, ISBN 80-7196-179-5
[6]  Elektronická verze sbírky příkladů pro geodety
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 101MM2G
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )