Matematika R1

Kód předmětu: 101MAR1
Garant předmětu: doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR1/

Anotace(semestr B232)
Matice, hodnost matice, Gaussova eliminace Soustavy lineárních algebraických rovnic, řešení, homogenní soustavy Vektorové prostory, vektory, lineární závislost, báze, dimenze, vektorový podprostor Maticový počet, inverzní matice, determinanty, Cramerovo pravidlo Analytická geometrie v prostoru, přímka, rovina Posloupnosti, vlastnosti, konvergence Funkce jedné proměnné, definiční obor, graf, spojitost, vlastnosti Limita funkce, derivace Vlastnosti diferencovatelných funkcí, extrémy, graf funkce Funkce dvou proměnných, graf, vrstevnice Parciální derivace, derivace ve směru, gradient Tečny ke křivce, tečná rovina, totální diferenciál
Obsah 
1. Matice, hodnost matice, Gaussova eliminace
2. Soustavy lineárních algebraických rovnic, řešení, homogenní soustavy
3. Vektorové prostory, vektory, lineární závislost, báze, dimenze, vektorový podprostor
4. Maticový počet, inverzní matice, determinanty, Cramerovo pravidlo
5. Analytická geometrie v prostoru, přímka, rovina
6. Posloupnosti, vlastnosti, konvergence
7. Funkce jedné proměnné, definiční obor, graf, spojitost, vlastnosti
8. Limita funkce, derivace
9. Vlastnosti diferencovatelných funkcí, extrémy, graf funkce
10. Funkce dvou proměnných, graf, vrstevnice
11. Parciální derivace, derivace ve směru, gradient
12. Tečny ke křivce, tečná rovina, totální diferenciál
13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Bubeník F., Zindulka O.: Matematika 1, skriptum ČVUT, 2005.
[2]  Charvát J., Kelar V., Šibrava Z.: Matematika 1. Příklady, skriptum ČVUT, 2005.
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 101MAR2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 101MAR2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )