Matematika 1G

Kód předmětu: 101MM1G
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Anotace(semestr )
Kurz diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, lineární algebry a analytické geometrie.
Obsah 
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/
Literatura 
[1]  Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1. Skriptum ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04619-7.
[2]  Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Příklady. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04715-6.
[3]  Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.
[4]  Kočandrlová, M., Černý, J.: Geo-Matematika I, Skriptum ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03936-6.
[5]  Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.
[6]  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 101MM2G
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )