Mathematics 1

Kód předmětu: 101MT01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/

Anotace(semestr B231)
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Obsah 
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Literatura 
[1]  https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/
[2]  https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 101MT02
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, Compulsory Subjects, 1st semester (BD20150100), dop. semestr 1 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Compulsory Subjects, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2020-21 )