Mathematics 1

Kód předmětu: 101MT01
Garant předmětu: doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc., Mgr. Yuliya Namlyeyeva, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/

Anotace(semestr )
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Obsah 
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Literatura 
[1]  https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/
[2]  https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/eng/zs/MT01/syllabus
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 101MT02
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2023/24 )