Projekt - statistika

Kód předmětu: 101PJS
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+3

Anotace(semestr )
Studenti řeší problém z pravděpodobnosti, matematické statistiky, geodezie nebo analýzy dat pomocí pokročilých balíčků softwaru R-projekt.
Obsah 
Studenti řeší problém z pravděpodobnosti, matematické statistiky, geodezie nebo analýzy dat pomocí pokročilých balíčků softwaru R-projekt. Zakončeno prezentací práce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Wald Abraham: Sequential Analysis, Courier Corporation 2013,ISBN 978-0-486-61579-0
[2]  Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004,ISBN 978-0-387-40272-7
[3]  Jurečková Jana and Picek Jan :Robust Statistical Methods with R,Chapman and Hall/CRC 2006,ISBN 978-1-58488-454-5
Nezařazeno:
[4]  ivand S. Roger, Pebesma J. Edzer, Gomez-Rubio Virgilio: Apllied Spatial Data Analysis with R, Springer 2008, ISBN 978-0-387-78170-9
[5]  rery C. Alejandro, Percianom Talita:Introduction to Image Processing Using R Learning by Examples,Springer 2013,
[6]  SBN 978-1-4471-4949-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1P), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )