Pravděpodobnost a matematická statistika

Kód předmětu: 101PMSG
Garant předmětu: Dr. RNDr. Jana Nosková
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Základní pojmy a terminologie, náhodná veličina, popisné a inferenciální statistiky. Diskrétní a spojitá náhodná proměnná, normální rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení. Klasické i neparametrické metody odhadu a testování hypotéz.. Jednoduchá i vícerozměrná lineární regrese.
Obsah 
Základní pojmy a terminologie, náhodná veličina, popisné a inferenciální statistiky. Diskrétní a spojitá náhodná proměnná, normální rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení. Klasické i neparametrické metody odhadu a testování hypotéz.. Jednoduchá i vícerozměrná lineární regrese.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jarušková Daniela: Pravděpodobnost a matematická statistika , skripta ČVUT 2015, ISBN 80-01-02253-6
[2]  Anděl Jiří: Základy matematické statistiky, MATFYZPRESS 2011,ISBN 978-80-7378-162-0
Doporučená literatura:
[3]  Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004,ISBN 978-0-387-40272-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )