Spolehlivost systémů

Kód předmětu: 101SPSY
Garant předmětu: prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc., doc. RNDr. Jana Nosková
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Inferenční statistika. Teorie pravděpodobnosti. Náhodné veličiny a jejich charakteristiky. Základní metody teorie spolehlivosti.
Obsah 
Inferenční statistika. Teorie pravděpodobnosti. Náhodné veličiny a jejich charakteristiky. Základní metody teorie spolehlivosti.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jarušková D. : Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta nakladatelství ČVUT.
[2]  Holický M., Marková J.: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, skripta ČVUT.
[3]  Hála M., Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Tabulky.
Doporučená literatura:
[4]  Rychlik I., Rydén J.: Probability and risk analysis, Springer 2006.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )