Statistika

Kód předmětu: 101STAG
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Pokročilé metody matematické statistiky. Sekvenční testy, bayesovské a robustni metody. Software R-projekt.
Obsah 
Pokročilé metody matematické statistiky. Sekvenční testy, bayesovské a robustni metody.
Software R-projekt.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Wald Abraham: Sequential Analysis, Courier Corporation 2013,ISBN 978-0-486-61579-0
[2]  Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004,ISBN 978-0-387-40272-7
[3]  Jurečková Jana and Picek Jan :Robust Statistical Methods with R,Chapman and Hall/CRC 2006,ISBN 978-1-58488-454-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20230002_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr (NH20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )