Počítačové zobrazování objektů

Kód předmětu: 101YPZO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Modelování zadaných objektů i vlastních návrhů ve 3D a vizualizace získaných modelů. Používanými nástroji jsou plošný 3D NURBS modelář Rhinoceros a modul pro parametrické modelování Grasshopper.
Obsah 
Obsah předmětu je popsán v Osnově cvičení.
Literatura 
[1]  Rhinoceros - Učebnice 1.stupeň, Dimensio s.r.o., 2009
[2]  Rhinoceros: Uživatelská příručka
[3]  http://moodle.cvut.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předmět, 3. semestr (BS20230300_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )