Počítačové zobrazování objektů

Kód předmětu: 101YPZO
Garant předmětu: Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Modelování zadaných objektů i vlastních návrhů ve 3D a vizualizace získaných modelů. Používanými nástroji jsou plošný 3D NURBS modelář Rhinoceros a modul pro parametrické modelování Grasshopper.
Obsah 
1. Rhinoceros: Principy modelování a typy souborů; Grafické prostředí programu a jeho nastavení uživatelem.
2. Organizace práce, hladiny, import, export.
3. Rhinoceros: Tvorba křivek a jejich editace.
4. Rhinoceros: Tvorba ploch.
5. Rhinoceros: Editace a deformace ploch. 3d tisk: Formát STL, chyby modelů.
6. Rhinoceros: Nástroje pro transformaci křivek a ploch.
7. Rhinoceros: Tvorba objektů a booleanovské operace s objekty. Nastavení scény; Vzhled povrchů, editace materiálu, kvalita vykreslování.
8. Samostatná práce - křivky.
9. Samostatná práce - plochy.
10. Grasshopper: Parametrické modelování -úvod.
11. Grasshopper: Parametrické modelování - křivky.
12. Grasshopper: Parametrické modelování - plochy.
13. Přehled alternativních plošných modelářů a matematických programů. Základní informace. Srovnávací kritéria. Vhodnost volby.
Literatura 
[1]  Rhinoceros® modeling tools for designers, Training Manual, Level 1, 2020
[2]  Rhinoceros® modeling tools for designers, Training Manual, Level 2, 2020
[3]  Slanina, J.: Manuál pro 3D modelování v SW Rhinoceros, Brno, 2012
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )