Bakalářská práce

Kód předmětu: 102BAPC
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
dle zadání
Obsah 
dle zadání
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 124P01C v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (123P02C, 124P02C, 125P02C, 133P02C, 134P02C, 135P02C) v předchozích semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - bakalářská práce (BC201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, bakalářská práce (BC202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, bakalářská práce (BC202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )