Bakalářská práce

Kód předmětu: 102BAPG
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
dle zadání
Obsah 
dle zadání
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, bakalářská práce (BG20180600_1), dop. semestr 6 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )