Diplomová práce

Kód předmětu: 102DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr )
dle zadání
Obsah 
dle zadání
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce (NM20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24, v roce 2023 nebude otevřen )