Fyzika 2G

Kód předmětu: 102FY_2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/Fyzika%202G

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aplikacemi z oblasti elektromagnetických vln, optiky, optických přístrojů, principů laserů, tepelného vyzařování látek a detektorů záření. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a metrologii.
Obsah 
Základy elektromagnetického pole. Elektromagnetické vlny a jejich vlastnosti, šíření. Polarizace vlnění, odraz a lom EM vln, disperze, absorpce. Interference vlnění a její využití. Difrakce vlnění a její důsledky. Spektrum elektromagnetických vln a jejich aplikace v praxi. Základy optického zobrazování. Základy difrakční teorie optického zobrazení. Dopplerův a Sagnacův jev. Základy fyziky laserů a laserové techniky. Tepelné záření. Luminiscence. Detektory optického záření. Optoelektronické senzory.
Literatura 
[1]  Mikš, A. Fyzika 3, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,
[2]  s. ISBN 978-80-01-04000-3.
[3]  Mikš, A. Aplikovaná optika, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 230 s. ISBN 978-80-01-04254-0.
[4]  Novák, J., Novák, P., Pokorný, P. Fyzika - sbírka příkladů. 2017. ČVUT v Praze. ISBN 978-80-010-6183-1.
[5]  Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th ed., John Wiley and Sons, New York 2013. ISBN 978-1118230718.
[6]  Saleh,B. E. A., Teich, M. C. Fundamentals of Photonics. Wiley 2007. ISBN: 978-0-471-35832-9.
[7]  Bass, M. Handbook of Optics. Vol.I-V, McGraw-Hill Professional, 2009.ISBN: 978-0071498920.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 2. semestr (BG20190200), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )