Physics - Seminar

Kód předmětu: 102PHS
Garant předmětu: Ing. Jiří Konfršt, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
This course serves as a supplementary one for 102PH01. Students will solve many problems which provide better understanding of the topics discussed in the lectures.
Obsah 
Mechanics of material points (particles) and deformable bodies. Discrete and continuous model of matter. Kinematics and dynamics of a material point (particle). Mechanical force fields. Gravitational field. Mechanical vibrations. Material deformation. Elastic waves. Acoustics. Hydromechanics. Fundamentals of thermodynamics. Heat transfer.
Literatura 
[1]  M. Murla, S. Pekárek: Physics I - Seminars, ČVUT 2004. ISBN 80-01-03108-X
[2]  D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics. Part I and II. John Wiley, 1997. ISBN 978-0-470-46908-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 7 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20230700_2), dop. semestr 7 (valid from 2023/24 )