Měření ve stavebnictví

Kód předmětu: 102YMES
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními měřicími metodami ve stavebnictví. Na praktických laboratorních úlohách si po skupinách vyzkouší práci s moderními měřicími přístroji a aparaturami při zjišťování elastických a deformačních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací, měření optických vlastností materiálů, propustnosti a odrazivosti materiálů, určování fotometrických a spektrálních charakteristik světelných zdrojů, měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů
Obsah 
Měření součinitele tepelné vodivosti
Měření modulu pružnosti
Měření propustnosti a odrazivosti materiálů
Měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací
Měření fotometrických a spektrálních charakteristik světelných zdrojů
Literatura 
[1]  Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009
[2]  Michalko, O. – Mikš, A. – Semerák, P. – Klečka, T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. ČVUT 1998
[3]  Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967.
[4]  Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958.
[5]  Habel J.a kol: Světelná technika a osvětlování. FCC Public, Praha1995
[6]  Fuka J.-Havelka B: Optika. SPN, Praha.
[7]  Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.
[8]  Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10 Praktická cvičení. ČVUT 2001
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )