Základy měření materiálových parametrů

Kód předmětu: 102ZMMP
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Fyzikální základy měření elektrických a neelektrických veličin. Základy teorie nejistot. Zpracovávání naměřených dat. Obecné základy metrologie, veličiny a jednotky. Přímé měření hmotnosti, délek, času a dalších veličin. Základní principy elektřiny. Základní konstrukce elektrických měřicích přístrojů analogových i digitálních - ampérmetrů, voltmetrů. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami, převodníky neelektrických veličin (hmotnost, teplota, vlhkost vzduchu i stavebních materiálů, deformace, změna polohy, apod.).
Obsah 
1. Úvod do problematiky metrologie, motivace, terminologie, základní principy měření.
2. Elektrické pole, principy, důsledky, el. kapacita, kondenzátory, kapacitní měniče.
3. Magnetické pole, principy, důsledky, indukčnost, elektromagnety, elektromagnetická indukce, měniče.
4. Vedení el. proudu v pev. látkách, kapalinách, plynech.
5. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, el. odpor, konstrukce rezistorů, měniče, potenciometry.
6. Elektrické měřicí přístroje - voltmetry, ampérmetry, ohmmetry. Analogové a digitální přístroje.
7. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Semerák P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04235-9
Doporučená literatura:
[2]  Malý, K.: Elektrotechnika. ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04866-5
[3]  Haasz, Vl. : Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT 2018. ISBN 978-80-01-06412-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 1. semestr (NM20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )