Angličtina 2

Kód předmětu: 104YC2A
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/11/30/povinna-vyuka/

Anotace(semestr B231)
Angličtina 2 Kód předmětu: 104YC2A Rozsah: 0 + 2 (praktická cvičení) Počet kreditů: 1 Zakončení: zápočet a zkouška Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering (Units 6 – 10)
Obsah 
Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které jsou klíčové pro efektivní komunikaci v běžném profesním a akademickém prostředí. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.
Literatura 
[1]  Povinná literatura: H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT v Praze, 2016; vlastní odborné texty
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 104YCA1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, language courses, 2nd semester (BD20150200_1), dop. semestr 2 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190202_I), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 3. semestr (BF20190302_J), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )