Angličtina 1

Kód předmětu: 104YCA1
Garant předmětu: Mgr. Hana Horká, PhDr. Svatava Boboková Bartíková, Mgr. Sandra Giormani
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/11/30/povinna-vyuka/

Anotace(semestr B232)
Angličtina 1 Kód předmětu: 104YCA1 Rozsah: 0 + 2 (praktická cvičení) Počet kreditů: 1 Zakončení: zápočet Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering (Lekce 1 – 5)
Obsah 
Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které jsou klíčové pro efektivní komunikaci v běžném profesním a akademickém prostředí. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.

1. Rozřazovací test, seznámení s požadavky
2. Úvodní prezentace studentů, studium na vysoké škole, Lekce I z odborných skript
3. Procvičování slovní zásoby z lekce I, gramatická a poslechová cvičení
4. Lekce II, téma: Stavební materiály a jejich vlastnosti - četba a překlad, párové rozhovory
5. Téma: Průmyslová revoluce, gramatická a překladová cvičení, prezentace
6. Lekce III, téma: Beton, jeho druhy, vlastnosti a použití, gramatická cvičení, poslech
7. Četba a překlad matematických a fyzikálních výrazů, určování geometrických tvarů, test slovní zásoby
8. Lekce IV, téma: Konstrukce budov - jednotlivé části, nosné a nenosné konstrukce, TZB, párové rozhovory
9. Téma: Energeticky úsporná budova, Mrakodrapy - popis a návrh, kontrolní test, gramatická cvičení
10. Lekce V, téma: Jednotlivé architektonické styly, popis budov, sociální bydlení - diskuze, prezentace
11. Téma: Typologie budov - obytné a ostatní, základní urbanistické pojmy, návrh veřejných prostor, skupinová práce
12. Moderní architektura, diskuze, prezentace
13. Shrnutí učiva, zápočtový test
Literatura 
[1]  Literatura: H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT v Praze, 2016; vlastní odborné texty
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 104YC2A
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/2024 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL2024), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Povinně volitelný jazyk, 1. semestr (BF20190101_I), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Povinně volitelný jazyk, 2. semestr (BF20190201_J), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )