Digitální fotografie

Kód předmětu: 105YPDF
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.
Obsah 
1. Nástin vývoje a vývojových trendů fotografie od počátku po současnost.
2. Základní principy fotografie.
3. Vlastnosti digitální fotografie.
4. Snímací fotografická přístrojová technika 1.
5. Snímací fotografická přístrojová technika 2 .
6. Technologie fotografování - expozice.
7. Technologie fotografování - ostrost + barva.
8. Obrazové kvalitativní parametry fotografie.
9. Fotografická skladba.
10. Kompozice fotografického snímku.
11. Úvod do postprodukce.
12. Základy technické fotografie.
13. Základy fotografie architektury.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Sedláček M., Fotografie v odborné praxi, 1. vydání, Praha ČVUT v Praze, 2014, 978-80-01-05497-0
Doporučená literatura:
[2]  Pihan R., Mistrovství práce s DSLR, IDIF 2013
[3]  Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii; Computer press 2008
[4]  Tůma, T. Kreativní digitální fotografie; Computer press 2005
[5]  Sedláček, M. Nová média pro odborné pracovníky; ČVUT 2012
[6]  Birgus, V. – Mlčoch, J. Česká fotografie 20. století; Kant 2010
[7]  Petříček, M. Myšlení obrazem; Hermann & synové 2009
[8]  Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C‐press
Studijní pomůcky:
[9]  elearningové kurzy: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/metodika.htm
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Scénické technologie (BS2023), skupina Scénické technologie, PV předmět, 3. semestr (BS20230300_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )