Rétorika

Kód předmětu: 105YRET
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.
Obsah 
Studium pomáhá rozvinout kulturu verbálního projevu mluveného včetně projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby studenti byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou společenskou a interpersonální komunikaci budoucích inženýrů a bakalářů. Předmět na úrovni "být schopen aplikace".
Literatura 
[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Maříková, M.: Rétorika. Praha, Professional publishing 2002
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr (BA20150100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )