Bakalářská práce

Kód předmětu: 122BAPR
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.
Obsah 
Bakalářskou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících bakalářskou práci v rámci studijního programu Stavitelství podle vlastního výběru. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat bakalářských prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata bakalářských vycházejí z potřeb praxe nebo z odborné činnosti kateder související s řešením profesních témat vzniklých při spolupráci s praxí. Jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )