BIM při provádění staveb

Kód předmětu: 122BIMP
Garant předmětu: Ing. Michal Kovářík, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů s požadavky na efektivní využívání digitálních modelů staveb v životním cyklu stavby. Věnuje se fázím zaměřeným na využívání hotového digitálního modelu stavby, na potřeby a požadavky přípravy, výroby a provozu stavby. Součástí předmětu je seznámení s aplikacemi užívanými v digitálním prostředí k naplnění požadavků uživatelů modelu stavby.
Obsah 
1. Digitalizace stavebních procesů v životním cyklu stavby, základní dokumenty, smlouvy
2. Základní požadavky na vlasnosti a využití BIM modelu pro realizaci stavb,
3. Data pro informační modely, 3D model, datové formáty
4. BIM model jako nD model a jejich využití
5. Společné datové prostředí, BEP, datový standard
6. Kontrola kvality BIM modelu, kolize, koordinace, data
7. Využití BIM modelu pro řízení stavby , kontrola jakosti, nástroje
8. Informační model a jeho možnosti pro simulace návrhových postupů, BOZP
9. 3D modely a jejich využití pro řízení stavebních strojů, industrializace a prefabrikace
10. Informační model a jeho využití pro řízení staveb, přejímky a předávání dat informačních modelů, facility management
11. Řízení dodavatelského systému, logistika s využitím informačních modelů
12. Digitální modely jako základ řízení výroby stavebních produktů
13. Digitalizace a legislativa, trendy vývoje
Literatura 
[1]  Hausknecht K., Liebich T., BIM Kompendium, Frauenhofer IRB Verlag, ISBN978-3-8167-9489-9
[2]  Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-238-5384-8 s doplňkem z r. 2018
[3]  Holzer D.:The BIM Manager''s Handbook, London: Wiley 1., 2016, ISBN 978-1-118-98242-6
[4]  Hardin B. McCool D., Baumhackl F.: BIM and Construction Management: proven tools, methods and workflows, 2nd ed., Indianapolis: Sybex, 2015, ISBN 978-1-118-94277-2
[5]  Eastman Ch., BIM handbook: a guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and contactors, 2nd ed. Hoboken, N: Wiley, 2011, ISBN 978-047-0541-371-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )