BZOP při provádění staveb

Kód předmětu: 122BPPS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Cílem předmětu je seznámení studentů se současnou platnou legislativou v oblasti přípravy a realizace staveb. Seznámení s rolí koordinátora BOZP, se zásadami zpracování plánu BOZP, jako řídící platformy pro vytváření bezpečného pracoviště a koordinace bezpečné práce, a to v jednotlivých segmentech realizace pozemních a inženýrských staveb. Vymezení bezpečného pracoviště z hlediska realizace, ale i užívání a údržby staveb. Stanovení pracovních rizik na základě analýzy technologických postupů včetně stanovení OOPP pro dané činnosti. Seznámení s bezpečným provozem stavební mechanizace. Seznámení se zásadami vstupních školení na stavbě a komunikace s pracovníky při zajišťování BOZP při realizaci.
Obsah 
Úvod do BOZP ve stavebnictví
Právní předpisy, prováděcí vyhlášky a nařízení v oblasti BOZP ve stavebnictví
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a používání OOPP
Formy zajištění bezpečného pracoviště a pracovní podmínky pro pozemní stavby
Formy zajištění bezpečného pracoviště a pracovní podmínky pro inženýrské stavby
Stanovování pracovních rizik pro činnosti dle druhu staveb
Základní požadavky na BOZP při provádění stavebních činností
BOZP v přípravě a realizaci staveb a minimální požadavky na BOZP ve stavebnictví
Zásady tvorby plánů BOZP a výkon koordinátora BOZP
Práce ohrožující život pracovníka
Formy zajištění bezpečné práce ve výšce
BOZP při provozu stavební mechanizace
BOZP při užívání a údržbě staveb
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2
[2]  Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3
[3]  Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6
[4]  Vojta, Z. - Rucký, E.: Osobní ochranné pracovní prostředky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum, 2. vydání, 2006, ISBN: 80-86634-19-1
Doporučená literatura:
[5]  Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )