Bachelor Project

Kód předmětu: 122BPRO
Garant předmětu: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B241)
The bachelor''s thesis ends the bachelor study. The student demonstrates that he / she can apply the knowledge gained during the study on a specific project. The work may take the form of theoretical or project. Students consult the issue with the thesis supervisors and experts from the predetermined departments.
Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Bachelor Project (BD20200800_1), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Bachelor Project (BD20200800_1), dop. semestr 8 (valid from 2023/24 )