Diplomová práce

Kód předmětu: 122DPM
Garant předmětu: Ing. Pavel Neumann, Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing. Mária Párová, Ph.D., prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D., Ing. A. T. Tomáš Váchal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B232)
Dle zadání diplomové práce.
Obsah 
V diplomové práci se student zabývá tématem z přípravy, realizace a provozu staveb. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce (NC20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, diplomová práce (NL20160300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce (NM20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )