Diplomová práce

Kód předmětu: 122DPST
Garant předmětu: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 26 kred.
Rozsah výuky: 0+16

Obsah 
Diplomová práce zakončuje magisterské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Diplomová práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Diplomovou práci si student zapisuje na řídící katedře, kde je případně určen podíl práce, kterou student zpracovává na katedře s danou specializací. Témata bakalářských prací vypisuje řídící katedra pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat diplomových prací a témata obhájených prací". Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 3. semestr (NR20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )