Inženýrské činnosti pro pozemní stavby

Kód předmětu: 122ICPS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování Stavební zákon - stavební řád Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces Zákon o státní památkové péči a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - povolovací proces Občanský zákoník - smlouva
Obsah 
Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky
Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování
Stavební zákon - stavební řád
Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze
Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces
Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba
Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces
Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách
Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách
Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces
Zákon o státní památkové péči a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - povolovací proces
Občanský zákoník - smlouva
Literatura 
[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
[4]  Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění
[5]  Zákony o ochraně životního prostředí v platném znění
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 7. semestr (BR20190007), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )