Mechanizace staveb

Kód předmětu: 122MEST
Garant předmětu: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://technologie.fsv.cvut.cz/

Anotace(semestr B241)
Předmět je zaměřen na problematiku efektivní mechanizace stavebních procesů. Seznamuje s principy konstrukce a použití stavebních strojů a strojních zařízení pro stavební práce, se zdroji energie pro stroje, stroji pro hlavní a pomocné, servisní procesy. Stroje představuje podle postupu prací na staveništi, od přípravných a pomocných prací, ke strojům pro zemní práce, zajištění stavebních jam a zakládání, stroje pro hrubou stavbu, výrobu, dopravu a zpracování tekutých směsí, vnitřní a dokončovací práce. Současně i s stroji pro dopravu a manipulaci s materiály a výrobky. Uvádí i principy řízení strojů pomocí digitálních podkladů, možnosti automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Součástí jsou postupy výběru vhodných strojních sestav a možnosti pořízení strojů, otázky výkonu strojních sestav a zásad jejich volby.
Obsah 
Stavební mechanizace, principy konstrukce a použití, pohony strojů a zdroje energie na staveništi.
Způsoby výběru a pořízení vhodné stavební mechanizace.
Prostorová struktura staveniště a vliv okolí na volbu mechanizace.
Stroje a vybavení pro zahájení prací na staveništi.
Stroje pro zemní práce - rypadla, dozery, nakladače - způsob práce, typy, pracovní nástroje, .
Cyklicky pracující stoje, teoretický cyklus, technický a reálný výkon stoje,
Zemní stroje pro úpravy ploch a zlepšování vlastností podkladu - grejdry, skrejpry, frézy a válce, způsob práce, typy, pracovní nástroje,
Bourací a demoliční práce - životnost a trvanlivost stavby - důvody demolic, metody a faktory výběru postupu demolice, recyklace demoličních materiálů, stroje pro demolice a recyklaci.
Speciální zakládání a zajištění stavebních jam - principy. Stroje pro pažení, kotvení, rozepření, zápory, piloty, mikropiloty, kotvení, injektáž a zlepšování prostředí, způsob práce, typy, pracovní nástroje,
Stroje a vybavení pro pažení suspenzí
Podzemní stěny - strojní zařízení a technologie - drapáky a hydrofrézy, trysková injektáž, MIP, CSM, štětové konstrukce, způsob práce, typy, pracovní nástroje,.
Těžba hluboké jámy - stroje, způsob práce, typy, pracovní nástroje,.
Stroje a vybavení pro výrobu, dopravu, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého monolitického betonu, recyklace betonu, způsob práce, typy, pracovní nástroje,
Staveništní doprava - vertikální a horizontální - jeřáby, výtahy a manipulátory, nákladní doprava - způsob práce, typy, pracovní nástroje,
Mimostaveništní a nadměrná doprava - nákladní automobily, jízdní soupravy, podvalníky, speciální vozidla
Stavební mechanizace pro servisní a dokončovací práce - způsob práce, typy, pracovní nástroje,.
Bezvýkopové technologie pro výstavbu a obnovu inženýrských sítí - způsob práce, typy, pracovní nástroje,.
Stroje pro stavbu pozemních komunikací - způsob práce, typy, pracovní nástroje,
Stroje pro podzemní stavby - klasické metody ražby, NRTM, stroje pro kontinuální ražbu (TBM) způsob práce, typy, pracovní nástroje
Literatura 
[1]  - Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[2]  - Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání; Sobotáles, 1999; ISBN 80-85920-61-1
[3]  - Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[4]  - Gransberg, Douglas D., Popescu, Calin M., Ryan, R.: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners; CRC Press, 2006; ISBN 1420013998, 9781420013993
[5]  - CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[6]  - SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )