Organizace výstavby

Kód předmětu: 122ORVY
Garant předmětu: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122ORVY

Anotace(semestr )
Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP. Veřejnoprávní projednání stavby. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb
Obsah 
1. Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu.
2. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.
3. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.
4. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty.
5. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP.
6. Veřejnoprávní projednání stavby.
7. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení.
8. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti.
9. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu.
10. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf.
11. Využití počítačů při modelování realizace staveb.
12. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.
13. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb.
Literatura 
[1]  Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
[2]  Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8
[3]  Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[5]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )