Příprava a řízení projektů, využití výpočetní techniky

Kód předmětu: 122PRPV
Garant předmětu: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D., Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3

Anotace(semestr )
Trh SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů, modelování realizace staveb omocí SW MS Project, Primavera, časové plány projektů, řízení zdrojů, finanční analýza. Vývojové diagramy technologických procesů, organizační schéma podniku. Seznámení s dalšími SW produkty: projektové řízení - Contec; facility management - Archibus; parametrické programování - Rhino + Grasshopper a pokročilé funkce MS Excel a MS Publisher. BIM a propojení se stavebně technologickým projektováním (Revit + CONTEC), (Navisworks + MS Project).
Obsah 
1. Řízení, projektový přístup k řízení, projekt. Návrh, příprava projektu s respektováním stavebně technologických hledisek, definování cílů projektu, strukturování projektu do činností
2. MS Project 1, nastavení projektu. Kalendář. Technologický postup. Vkládaní úkolů a vazby. Kritická cesta. Základní výstupní sestavy.
3. MS Project 2, Programování v MS Project. Vlastní sloupce, vzorce, výpočty, plánování zdrojů a nákladů.
4. MS Project 3, Přetížení a vyrovnávání kapacit zdrojů, sledování projektu: směrný plán, aktualizace podle postupu prací. Reporty a analýza projektu
5. Primavera 1, nastavení projektu. Kalendář. Technologický postup. Vkládaní úkolů a vazby. Kritická cesta. Základní výstupní sestavy.
6. Primavera 2, Editace modelu postupu projektu. Vlastní sloupce, vzorce, výpočty, plánování zdrojů a nákladů.
7. Primavera 3, Vyrovnávání kapacit zdrojů, sledování projektu: směrný plán, aktualizace podle postupu prací. Reporty a analýza projektu.
8. Parametrické programování. VPL. Rhino + Grasshopper, praktické příklady
9. Optimalizace rozvržení stavební výroby: propojení BIM s časovým plánováním (Navisworks + MS Project).
10. Vytváření až 8D BIM modelů (Revit + CONTEC)
11. Archibus. Ukázka software pro facility management
12. MS Excel. Pokročilé funkce Excelu. Programování maker, kontingenční tabulky.
13. Multikriteriální vyhodnocení variant řešení. SWOT analýza
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jarský, Č. Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2019
[2]  Dvořák, D., Kališ, J.: Microsoft Project 2013, Computer Press Brno 2013
[3]  Oleríny, M.: Řízení stavebních projektů: claimový management. C. H. Beck Praha 2005
Doporučená literatura:
[4]  Staněk, J.: Management realizace projektů spojených s výstavbou, ČKAIT Praha 2001
Studijní pomůcky:
[5]  online https://docs.oracle.com/cd/F37128_01/English/User_Guides/p6_pro_user/p6_pro_user.pdf
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr (NR20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )