Řízená odborná praxe

Kód předmětu: 122ROP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 18 kred.
Rozsah výuky: 0+15

Obsah 
Nejpozději souběžně se zápisem bakalářské práce je nutné absolvovat řízenou odbornou praxi délky min. 12 týdnů. Řízenou odbornou praxi si student zapíše nejpozději v 8. semestru. Řízenou odbornou praxi je nutno absolvovat ve stavebním podniku (firmě) či projekční kanceláří. Tyto budou studentům určeny na základě smluv mezi ČVUT a daným subjektem. Řízenou odbornou praxi absolvuje student pod vedením vyučujícího, u kterého bude v průběhu praxe konzultovat své pracovní postupy, implementovat znalosti získané studiem a průběžně bude zpracovávat zprávu z absolvované praxe. Po ukončení praxe bude student na společném workshopu prezentovat závěry pracovních postupů, které kriticky zhodnotí zejména s ohledem na znalosti získané studiem. Potvrzení o absolvování praxe a zápis zápočtu provede příslušný vyučující. Součástí státní závěreční zkoušky může být rovněž pohovor o absolvované praxi.
Mezi spolupracující společnosti patří přední české stavební firmy jako například Metrostav a.s., Skanska a.s., DEK a.s., Hochtief CZ s.r.o., SYNER s.r.o. a mnoho dalších.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 8. semestr (BR20190008), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 8. semestr (BR20190008), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )