Řízená odborná praxe

Kód předmětu: 122ROPM
Garant předmětu: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+8

Obsah 
Nejpozději souběžně se zápisem diplomové práce je nutné absolvovat řízenou odbornou praxi délky min. 6 týdnu. Řízenou odbornou praxi si student zapíše nejpozději ve 3. semestru. Řízenou odbornou praxi je nutno absolvovat ve stavebním podniku (firmě) či projekční kanceláři. Tyto budou studentům určeny na základe smluv mezi ČVUT a daným subjektem. Řízenou odbornou praxi absolvuje student pod vedením vyučujícího, u kterého bude v průběhu praxe konzultovat své pracovní postupy, implementovat znalosti získané studiem a průběžně bude zpracovávat zprávu z absolvované praxe. Po ukončení praxe bude student na společném workshopu prezentovat závěry pracovních postupu, které kriticky zhodnotí zejména s ohledem na znalosti získané studiem. Potvrzení o absolvování praxe a zápis zápočtu provede příslušný vyučující. Součástí státní závěreční zkoušky muže být rovněž pohovor o absolvované praxi. Mezi spolupracující společnosti patří přední české stavební firmy jako například Metrostav a.s., Skanska a.s., DEK a.s., Hochtief CZ s.r.o., SYNER s.r.o. a mnoho dalších.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 3. semestr (NR20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )