Řízení správy, provozu a údržby budov

Kód předmětu: 122RPSB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Úvod do problematiky FM
2. Výklad příslušných norem a předpisů svázaných s FM
3. Prostor a infrastruktura
4. Údržba budov a její plánování a provádění
5. Řízení prostor
6. Plánování nákladů v životní cyklu budov a technologických provozů
7. Optimalizace řízení provozů nemovitostí
8. Forma zajištění procesů a jejich řízení (in/outsourcing)
9. Úloha a role facility manažera
10. Technické a technologické vybavení a SW zabezpečení
11. Co je to a k čemu slouží benchmarking
12. FM a jeho kvalita
13. Kontrolní test
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Somorová, V.: Facility management, Powerprint, Praha, 2014, ISBN 978-80-7431-141-3
[2]  ČSN EN 15221-1 - Facility management - Část 1: Termíny a definice
[3]  KUDA, František, KOUDELA, Vladimír. Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu a fyzické dostupnosti bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 125 s. ISBN 978-80-248-2319
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - řízení (NR20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )