Speciální technologie

Kód předmětu: 122SPTC
Garant předmětu: Ing. Michal Kovářík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže celových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Robotické technologie v přípravě, realizaci a provozu staveb. Základy modelování a programování robotických systémů.
Obsah 
1. Bezvýkopové technologie pro realizaci inženýrských sítí
2. Technologie pro speciální zakládání staveb
3. Technologie pro výrobu a realizaci dřevostaveb
4. Technologie pro výrobu a realizaci zavěšených konstrukcí
5. Speciální technologie pro výrobu a realizaci kompletačních konstrukcí
6. Technologie a materiály pro ekologické stavby
7. Technologie pro získávání energie z obnovitelných zdrojů
8. Robotické technologie v přípravě, realizaci a provozu staveb
9. Základy modelování a programování průmyslových robotů na stavbě, vizuální parametrické navrhování robotických stavebních procesů
10. Přehled robotického systému, názvosloví, robotová mechanika, přehled SW a HW komponent
11. Souřadnicové systémy, kalibrace a seřízení systémů na stavbě, druhy pohybů robotu, aproximace a předstih
12. Programování logických instrukcí, vstupní a výstupní signály, druhy senzorů a čidel, přídavné zařízení
13. Bezpečnostní prvky robotických systémů na stavbě, konfigurace přístupových práv, ovládání robotů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]   Šrytr, P.: Městské inženýrství 2, Academia, 2001, ISBN: 80-200-0440-8
[2]   Márton, J.: Stavby ze slaměných balíků, Liberec, 2., dopl. a aktualiz. vyd., 2018, ISBN: 978-80-260-5713-0
[3]   KUKA - Základy programování robota, KUKA Roboter, Německo, 2011
Studijní pomůcky:
[4]   https://docs.mcneel.com/rhino/7/help/en-us/index.htm
[5]   http://grasshopperdocs.com/
Doporučená literatura:
[6]   Bock, T., Linner, T.: Construction Robots: Elementary Technologies and Single-Task Construction Robots, Volume 3, University Press, Cambridge, 2016, ISBN:1107075998, 9781107075993
[7]   Gramazio, F., Kohler, M.,: Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale, John Wiley & Sons Ltd., London, 2014, ISBN 978-1-118-53548-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )